Vlaga sireva dosta je visoka za naziv tvrdi. Mast u suvoj materiji odgovara vrijednostima posnih sireva. Bjelančevine kao glavni sastojak ovog sira procentualno su vrlo visoko zastupljene. Pojedini uzorci sadržavali su relativno dosta rastvorljivih bjelančevina, što ukazuje na intezivnije zrenje sira. Učešće soli u siru varira.

Sir prljo nema tradiciju proizvodnje u Evropi ili ostalim djelovima svijeta. Ono što ga čini nutritivno vrijednim jeste mala količina masti u odnosu na ostale punomasne i masne sireve kao i skorup.

To znači da ga mogu koristiti i rekovalescenti u dijetetske svrhe.

Advertisements